Законопроект про держслужбу прийнято в першому читанні


Даний законопроект приймався дуже важко після десятка повернень до розгляду і сигнальних голосувань - коаліції постійно не вистачало кількох голосів для прийняття цього законопроекту за основу. Зрештою депутати домовилися, що буде створена спеціальна робоча група на базі профільного комітету з доопрацювання цього документа до другого читання.

Згідно з пояснювальною запискою, даний проект закону розроблено "з метою встановлення нових правових та організаційних основ державної служби як професійної, політично неупередженої діяльності на благо держави і суспільства, а також для забезпечення реалізації громадянами України права рівного доступу до державної служби".

Дія даного проекту закону поширюється на посади державної служби: в секретаріаті Кабінету міністрів України, Адміністрації Президента України, апараті Ради національної безпеки і оборони України, апараті Верховної Ради України, секретаріаті Конституційного суду України, секретаріат Вищої ради юстиції, Центральної виборчої комісії, Рахунковій палаті, секретаріаті уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, в консультативних, дорадчих та інших допоміжних органах і службах, створених Президентом України; в міністерствах та інших центральних органах виконавчої влади, державних колегіальних органах, а також їх територіальних органах, в місцевих державних адміністраціях; в апараті судів та апараті інших державних органів, які не належать до системи органів виконавчої влади.

Разом з тим дія документа не поширюється на:
1) Президента України, членів Кабінету міністрів України, перших заступників та заступників міністрів (крім заступників міністра Кабінету міністрів України);
2) народних депутатів України;
3) депутатів Верховної Ради АР Крим;
4) суддів;
5) працівників прокуратури;
6) працівників державних органів, які виконують функції обслуговування;
7) працівників державних підприємств, установ і організацій, а також інших суб'єктів господарювання державної форми власності;
8) військовослужбовців Збройних сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до закону;
9) радників, помічників, уповноважених та прес-секретаря Президента України; працівників секретаріатів голови Верховної Ради України та його заступників; працівників патронатних служб прем'єр-міністра України, першого віце-прем'єр-міністра України, віце-прем'єр-міністрів України, інших членів Кабінету міністрів, помічників-консультантів народних депутатів України; помічників суддів.
Залежно від порядку призначення, характеру та обсягу повноважень посади державної служби в державних органах поділяються на 3 категорії: категорія "А" (вищий корпус державної служби); категорія "Б" (керівники підрозділів); категорія "В" (інші посади державної служби, які не віднесені до категорій "А" і "Б"). Також встановлюється 9 рангів державних службовців. Так, держслужбовцям, які займають посади категорії "А" присвоюються 1, 2, 3 ранг; категорії "Б" - 4, 5, 6 ранг; категорії "В" - 7, 8, 9 ранг.

Надходження на державну службу здійснюється шляхом призначення громадянина України на посаду державної служби за результатами конкурсу. Ухвалення громадян України на посади державної служби без проведення конкурсу забороняється, крім випадків, передбачених цим законом. Державна служба починається з моменту публічного складення Присяги державного службовця.

Згідно з проектом закону, державний службовець не має права:
1) бути членом політичної партії;
2) проводити або брати участь у передвиборчій агітації за інших кандидатів, інші партії, які є суб'єктами виборчого процесу;
3) поєднувати роботу на посаді державної служби з обов'язками народного депутата або депутата місцевої ради та ін.

Крім того, держслужбовець не має права "демонструвати свої політичні погляди та вчиняти інші дії чи бездіяльність, які будь-яким чином можуть свідчити про його особливе ставлення до певних партіям і негативно вплинути на імідж державного органу та довіри до влади або становити загрозу для конституційного ладу , територіальної цілісності та національної безпеки, для здоров'я і захисту прав і свобод інших людей ".
Серед іншого державний службовець зобов'язаний з повагою ставитися до державних символів України; говорити на державному та регіональному мовою (мовами) або мовою національних меншин під час виконання посадових обов'язків.

Також не допускається призначення на посаду державної служби особи, яка буде безпосередньо підпорядковане близькій особі або якій будуть підпорядковані близькі особи.

Результати службової діяльності державних службовців щороку підлягають оцінці для визначення якості виконання поставлених завдань.

Матеріальний і моральний збиток, який був заподіяний фізичним та юридичним особам незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю державних службовців при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується за рахунок держави.
У свою чергу держава в особі суб'єкта призначення має право зворотної вимоги (регресу) у розмірі та порядку, визначених законом, до: 1) державному службовцю, заподіяла шкоду; 2) посадовій особі (особам), яке (які) винен (винні) в незаконному звільненні, відстороненні або переведенні державного службовця про відшкодування матеріальної та моральної шкоди, заподіяної у зв'язку з оплатою часу вимушеного прогулу або часу виконання нижчеоплачуваної роботи.

Разом з тим, відповідно до законодавчим актом, державний службовець у разі виникнення у нього сумніву в законності виданого керівником наказу (розпорядження, доручення) повинен вимагати його письмового підтвердження, після отримання якого зобов'язаний виконати такий наказ (розпорядження, доручення). Одночасно з виконанням такого наказу (розпорядження, доручення) держслужбовець зобов'язаний у письмовій формі повідомити про нього керівнику вищого рівня або органу вищого рівня. У такому випадку державний службовець звільняється від відповідальності за виконання зазначеного наказу.

Якщо державний службовець виконав наказ, який надалі був визнаний незаконним у встановленому порядку, з порушенням вимог, передбачених частиною четвертою цієї статті, він несе відповідальність за своє діяння згідно цього закону ", - йдеться в законопроекті.

Також державна служба припиняється у разі досягнення державним службовцем віку 60 (згідно чинного законодавства - у разі досягнення 65 років), якщо інше не передбачено законом.

Цей закон, в разі його прийняття, набуде чинності з дня його опублікування і вводиться в дію з 1 червня 2015

Comment